TOKYO LIGHT CO.

东京轻工业 前往英文网站
东京轻工业 前往日本网站

产品信息

从食品到生活用品和化妆品,
根据客户的要求提供各种瓶盖和容器。

螺旋扣盖

从Φ16~Φ50的丰富阵容,
从携带用到放置式各种用途对应。

简单容易使用的螺旋盖样式齐全。通过设置管径和长度可以设定广泛的内容量。软管的材质从成本优势高的单层和高阻隔性多层两种类型可以选择,热贴印加工,蒸着加工,各种印刷方法可以实施多彩的装饰。

螺旋扣盖尺寸比较

螺旋盖
主体直径 盖・软管名 喷出口径
(φ)
容量
(g)
软管
材质
标准色 捆包数量 备注
φ16 KAO10 1,2,3,5 6-14
(单层)
LDPE

(多层)
LDPE/
EVOH/
LDPE
尾端封印
有・无变动
请随时
咨询
 
XB7LN0510 1.5 
φ19 XB7LN0510 1.5 9-22 
φ22 XB7LN0510 1.5 12-33 
XB12LN1108 2 
XB14 1,3,5 
φ25 XB11LN0911 1 21-44 
XB12LN1108 2 
XB14LN1304 3,5 
φ30 XB14 1,3,5 28-74 
XB14F8.5 6 无气囊规格
XB14LN1304 3,5 
φ35 XB14 5 53-118 
XB14LN1304 1,3,5 
φ40 XB14 1,3,5,8 69-155 
XB18LN1607 3,6,8 
φ50 XB22 1,3,5,8,11,13 95-274 

※染色,丝绸印刷,胶印印刷等装饰内容承接。
※软管材质单层(成本低)和多层(高阻隔性)两种供选择。
※关于5,000个/批次以下的订单,将另行报价。
※可随时接收样品。
※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询。

长度,内容量一览(圆筒软管)
 主体直径(㎜)
φ16 φ19 φ22 φ25 φ30 φ35 φ40 φ45 φ50 φ55
长度(㎜) 45          
50 5.7         
55 6.6 8.7 11.8       
60 7.5 10.0 13.5       
65 8.5 11.3 15.3       
70 9.4 12.6 17.1 20.7 27.5     
75 10.3 13.9 18.9 23.0 30.8     
80 11.2 15.3 20.7 25.3 34.2     
85 12.1 16.6 22.4 27.6 37.5     
90 13.1 17.9 24.2 29.9 40.8 53.3    
95 14.0 19.2 26.0 32.2 44.2 57.9 68.8   
100  20.5 27.8 34.5 47.5 62.5 74.5 88.8 94.6 
105  21.8 29.6 36.8 50.9 67.1 80.2 95.9 104.1 
110   31.4 39.1 54.2 71.7 86.0 103.1 113.5 
115   33.1 41.4 57.6 76.2 91.7 110.3 123.0 
120    43.7 60.9 80.8 97.4 117.4 132.4 149.3
125     64.3 85.4 103.1 124.6 141.9 160.8
130     67.6 90.0 108.9 131.7 151.4 172.3
135     71.0 94.6 114.6 138.9 160.8 183.8
140     74.3 99.2 120.3 146.1 170.3 195.2
145      103.8 126.1 153.2 179.7 206.7
150      108.4 131.8 160.4 189.2 218.2
155      113.0 137.5 167.5 198.6 229.7
160      117.6 143.3 174.7 208.1 241.2
165       149.0 181.9 217.6 252.7
170       154.7 189.0 227.0 264.2
175        196.2 236.5 275.6
180        203.3 245.9 287.1
185        210.5 255.4 298.6
190        217.7 264.9 310.1
195        224.8 274.3 321.6