TOKYO LIGHT CO.

东京轻工业 前往英文网站
东京轻工业 前往日本网站

产品信息

从食品到生活用品和化妆品,
根据客户的要求提供各种瓶盖和容器。

铰链盖

从Φ35~Φ55的丰富阵容
准备了外观简单的智能铰链

一触式可以打开关闭的铰链盖样式齐全,铰链部除了一般的[三点铰链]外,铰链部还配有不显眼的[智能铰链],通过设置管径和长度可以设定广泛的内容量。软管的材质从成本优势高的单层和高阻隔性多层两种类型仅供选择,热贴印加工,蒸着加工,各种印刷方法可以用于多彩的设计装饰。

铰链盖尺寸比较

铰链盖
主体直径 盖名 软管名 喷出口径
(mm)
容量
(g)
软管
材质
标准色 捆包数量 备注
φ35 357 OT21F12 5,8 53-118
(单层)
LDPE

(多层)
LDPE/
EVOH/
LDPE
尾端封印
有无变动
请随时
咨询
 
φ40 408 5,8 69-155 
409 XB25OTF18 5,8 螺丝扣类型
φ45 406 OT21F12 5,8 89-225 
458 3,5,8 
459 3,5,8 
4510 5 
φ50 508 5,8 95-274 
509 3,5,8 
φ55 508 5,8 95-274 
509 3,5,8 

※染色,丝绸印刷,胶印印刷等装饰内容承接。
※软管材质单层(成本低)和多层(高阻隔性)两种供选择。
※关于5,000个/批次以下的订单,将另行报价。
※可随时接收样品。
※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询 。

长度,内容量一览(圆筒软管)
 主体直径(㎜)
φ16 φ19 φ22 φ25 φ30 φ35 φ40 φ45 φ50 φ55
长度
(㎜)
45          
50 5.7         
55 6.6 8.7 11.8       
60 7.5 10.0 13.5       
65 8.5 11.3 15.3       
70 9.4 12.6 17.1 20.7 27.5     
75 10.3 13.9 18.9 23.0 30.8     
80 11.2 15.3 20.7 25.3 34.2     
85 12.1 16.6 22.4 27.6 37.5     
90 13.1 17.9 24.2 29.9 40.8 53.3    
95 14.0 19.2 26.0 32.2 44.2 57.9 68.8   
100  20.5 27.8 34.5 47.5 62.5 74.5 88.8 94.6 
105  21.8 29.6 36.8 50.9 67.1 80.2 95.9 104.1 
110   31.4 39.1 54.2 71.7 86.0 103.1 113.5 
115   33.1 41.4 57.6 76.2 91.7 110.3 123.0 
120    43.7 60.9 80.8 97.4 117.4 132.4 149.3
125     64.3 85.4 103.1 124.6 141.9 160.8
130     67.6 90.0 108.9 131.7 151.4 172.3
135     71.0 94.6 114.6 138.9 160.8 183.8
140     74.3 99.2 120.3 146.1 170.3 195.2
145      103.8 126.1 153.2 179.7 206.7
150      108.4 131.8 160.4 189.2 218.2
155      113.0 137.5 167.5 198.6 229.7
160      117.6 143.3 174.7 208.1 241.2
165       149.0 181.9 217.6 252.7
170       154.7 189.0 227.0 264.2
175        196.2 236.5 275.6
180        203.3 245.9 287.1
185        210.5 255.4 298.6
190        217.7 264.9 310.1
195        224.8 274.3 321.6